Informacja o produkcie

Warunki

Uwaga: Załączone etykiety oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) mają jedynie charakter orientacyjny i mogą nie być najbardziej aktualną wersją. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Clayton Plant Protection.

Składniki aktywne
  • Azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/L (22,81%).
Typy upraw

Data ostatniej aktualizacji: 09/02/2021

Warunki

Uwaga: Załączone etykiety oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) mają jedynie charakter orientacyjny i mogą nie być najbardziej aktualną wersją. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Clayton Plant Protection.

Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem warunków.

FAQ's

A. Clayton Plant Protection udziela gwarancji na mieszanki zbiornikowe w pełnym zakresie naszych środków ochrony roślin objętych importem równoległym, zgodnie z zaleceniami posiadaczy oryginalnych zezwoleń w odniesieniu do mieszanek zbiornikowych dla produktu referencyjnego na rynku brytyjskim.

A. Tak. W listopadzie 2012 roku brytyjski Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa (HSE) wydał uaktualnione rozporządzenie, zgodnie z którym środki ochrony roślin, objęte importem równoległym, mogą być stosowane na podstawie tego samego rozszerzenia pozwolenia na stosowanie w niewielkim zakresie, które dotyczy referencyjnego produktu brytyjskiego. Pełny tekst tego rozporządzenia znaleźć można tutaj.

A1. Licencja na import równoległy odnosi się do produktu importowanego z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, który jest identyczny z referencyjnym produktem brytyjskim. Różni się ona od licencji generycznej tym, że środek ochrony roślin objęty importem równoległym nadal wytwarzany jest przez posiadacza zezwolenia na produkt referencyjny, natomiast otrzymuje on nowe oznaczenie i zostaje przepakowany przez posiadacza licencji na import równoległy. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentach Urzędu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa (HSE).

A2. Licencja generyczna, zwana także „licencją na produkt nieopatentowany”, dotyczy produktu, który jest wytwarzany po upływie terminu ważności patentu lub innych praw na wyłączność, przez firmę nieposiadającą oryginalnego patentu, ani licencji od właściciela tego patentu (co nie jest konieczne). Produkty generyczne są tworzone, zatwierdzane, wytwarzane i wprowadzane na rynek na takich samych rygorystycznych zasadach i zgodnie z takimi samymi wymaganiami, jak produkt oryginalny. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej ECCA

Zobacz wszystkie często zadawane pytania.